S.C. DONAU CHEM S.R.L. - Autorizatii

     AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 157/2007 REVIZUITA IN 21.12.2012

     Informare privind procedura de obtinere a unei noi autorizatii integrate de mediu. (15.01.2014)

     Informare privind autorizatia integrata de mediu nr. 1 din martie 2014. (25.06.2014)

     AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU NR. 1/03.03.2014. (25.06.2014)